Çertifikim Personeli

ORGANI ÇERTIFIKUES SWISS APPROVAL ALBANIA SHPK KRYEN ÇERTIFIKIMIN  E:

  • Përdoruesve të rezervuarëve të GLN-së me vëllim deri 13 m³ dhe i rezervuarëve të GLN me vëllim mbi 13 m³,mbi tokë dhe nën tokë.
  • Përdoruesve të enëve nën presion të pajisjeve teknologjike dhe rezervuarëve te ajrit.
  • Përdoruesve të kaldajave të avullit dhe ujit të nxëhtë.
  • Përdoruesve të enëve nën presion kriogjenike.
  • Personelit të shfrytezimit te qëndrave të mbushjes dhe të depozitimit të bombolave .
  • Personelit të shkarkimit dhe transvazimit së cisternave automobilistike të mallrave të rrezikshme të GLN.
  • Personeli i automjeteve të transportit të bombolave.         

    Kërkesat për të aplikuar për çertifikim: 

SHKARKO

CP001_Dokumentet-per-regjistrimin-e-Aplikanteve

CP002_Formular-Aplikimi

CP003_Model-Kerkese

Pas dorëzimit të dokumentacionit të sipër cituar aplikuesi do ti nënshtrohet testimit të njohurive nga komisioni i vlerësimit të aftësive dhe njohurive teknike.

Data e testimit të ardhshëm 

Tiranë  15/12/2017 ,ora 09:00